Prawnik radzi- Gdy wpadniemy w tzw. pętlę długów

Wraz z mężem wpadliśmy w pętlę długów. Przy braniu pożyczek w
bankach i tak zwanych chwilówkach mieliśmy świadomość, że musimy je
spłacić. Mieliśmy dobre prace, więc płacenie rat nie sprawiało nam
trudności. Do czasu kiedy pozostawiliśmy etaty i rozpoczęliśmy własną
działalność. Na początku szło nam nieźle, ale po 3 m-cach
mieliśmy bardzo poważny wypadek i nie mogliśmy pracować. Straciliśmy
na kilka miesięcy dochody. Obecnie oprócz niespłacanych rat (także
hipoteki) zalegamy z czynszem, fakturami za opał, i spłatą auta, które
rozbiliśmy. Obecnie tylko mąż pracuje, ale ma bardzo niski dochód i
ledwo starcza na życie. Nie wiemy w jaki sposób poradzić sobie z tą
sytuacją.

Przede wszystkim należy dokładnie przeanalizować umowy pod kątem ich zgodności z prawem. Oczywiście pożyczone pieniądze trzeba będzie zwrócić, ale trzeba sprawdzić czy np. odsetki albo inne opłaty nie zostały naliczone sprzecznie z prawem. Radzę regularnie wpłacać wierzycielom choć niewielkie kwoty, żeby pokazać, że pomimo trudności, chcą Państwo regulować zobowiązania. Pomoże to przy negocjowaniu ugody. Dobrze jest poinformować wierzycieli o zaistniałej sytuacji i poprosić o pomoc. Być może jest możliwe zawieszenie naliczania odsetek lub tzw. „wakacje kredytowe”- możliwość zaprzestania spłaty kredytu na kilka miesięcy albo wydłużenie czasu spłaty zobowiązań i zmniejszenie rat miesięcznych. Warto w tym zakresie spisać ugodę z wierzycielami. Radzę zrobić to jak najszybciej żeby nie dopuścić do wszczęcia egzekucji komorniczej, która będzie się wiązała dla Państwa z dodatkowymi, wysokimi kosztami.

Jeśli natomiast zadłużenie jest tak wysokie, że wszystkie te możliwości nie pomogą Państwu realnie, można rozważyć złożenie wniosku o upadłość konsumencką. Aby stwierdzić czy jest to dobre rozwiązanie należy porównać wartość całego swojego majątku (ruchomości i nieruchomości) z wysokością zadłużenia. Jeśli wysokość zadłużenia jest bliska wartości majątku albo go przekracza, można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek składa się na formularzu do sądu zwykłego miejsca pobytu dłużnika. Podlega on opłacie w wysokości 30 zł.

W jaki sposób ustrzec się przed przemocą w rodzinie?

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie nie odwracaj głowy, tylko zareaguj.

Nie pozwól rodzicom bić dziecka, wyzywać go ani poniżać. Zwróć uwagę mężczyźnie lub kobiecie, że nie powinien/powinna oczerniać partnerki/partnera w towarzystwie. Przemoc w rodzinie przyjmuje różne formy, nie tylko fizyczną. Często osoby pokrzywdzone nie mają obrażeń zewnętrznych, za to rany wewnętrzne są bardzo głębokie.

Wiele osób doświadcza także przemocy psychicznej, która objawia się wyzwiskami, poniżaniem czy zastraszaniem, ekonomicznej, kiedy oprawca zabiera ofierze środki finansowe na utrzymanie, czy emocjonalnej, tak często stosowanej przez dorosłych w stosunku do dzieci, między innymi poprzez ograniczenia kontaktów z drugim rodzicem oraz obniżaniem jego poczucia wartości. Warto też zdawać sobie sprawę z tego, że gdy jedno z małżonków zmusza drugie do kontaktów seksualnych wbrew jego/ jej woli lub po wyraźnym jego/jej sprzeciwie jest to molestowaniem seksualnym, a nawet gwałtem, jeśli dojdzie w tym przypadku do stosunku.

Statystyki podają, że w zeszłym roku w Polsce ponad 90 tysięcy osób było ofiarami przemocy domowej. Większość z nich stanowiły kobiety i dzieci. Około 17 tysięcy z nich nie założyło „Niebieskiej Karty”, czyli nie powiadomiło organów pomocy o popełnieniu przestępstwa. „Niebieską Kartę” można założyć na Policji lub w Ośrodku Pomocy Społecznej. Dzięki niej istnieje możliwość monitorowania sytuacji w danej rodzinie i zapobiegania dalszym represjom wobec jej członków.

W jaki sposób pomóc osobom poddawanym przemocy domowej? Przede wszystkim reagować! Zgłaszać na policji, w ośrodkach pomocy społecznej, szkołach. Dzieciom warto zapewnić pomoc psychologa szkolnego, dorosłym członkom rodziny pomoc prawnika. Same ofiary mogą szukać bezpośredniej i natychmiastowej pomocy na policji lub za pomocą „Niebieskiej Linii”. Warto także pamiętać, że czarna kropka na wewnętrznej stronie dłoni, to oznaka, że dana osoba potrzebuje pomocy i szybkiej reakcji, bo oprawca ją pilnuje.

Polskie Prawo gwarantuje swoim obywatelom nietykalność. Reguluje to art.207, paragraf 1, Kodeksu Karnego, który wyraźnie mówi, że osoba stosująca przemoc w rodzinie podlega karze pozbawienia wolności.

Więcej informacji na: www.niedlaprzemocy.pl

Nasza Kancelaria Prawnicza Adwokatów i Radców Prawnych VIS- LEGIS przyłącza się do kampanii NIE DLA PRZEMOCY, którą prowadzi Kancelaria Prawnicza Lex Optimum Adwokaci i Radcowie Prawni. W związku z tym każda szkoła z Warszawy i Trójmiasta, która przyłączy się do akcji i zaprosi członków zespołu Lex Optimum na prelekcję o zapobieganiu przemocy, otrzyma od nas 3 vouchery na nasze porady prawne, o wartości do 1500zł.

 

Prawnik radzi- Działka po zmarłym chrzestnym

Czy mogę zamieszkać na działce rolno- budowlanej, typu siedlisko, po zmarłym chrzestnym,
który ma troje rodzeństwa? Dodam, że  żadne z nich w domostwie nie ma meldunku, ani
nie płaci podatku placowego. Co jeśli wyremontuje dom a
któreś z rodzeństwa przyjdzie, powie że mu się należy ta działka i będzie
chciało mnie się pozbyć bądź  każe się spłacić?

Nie mam informacji czy nieruchomość otrzymał Pan w spadku czy po
prostu chce ją Pan zamieszkać bez tytułu prawnego. Jeśli otrzymał Pan
nieruchomość w spadku, to należy ona do Pana i rodzeństwu ojca
chrzestnego nie przysługują do niej żadne prawa. Jeśli natomiast chce
Pan zasiedlić nieruchomość bez tytułu prawnego, a rodzeństwo ojca
chrzestnego dziedziczy po nim, to jeśli rodzeństwo nie zaakceptuje
faktu zamieszkania Pana w nieruchomości i nie dojdą Państwo do
porozumienia w tej kwestii, musi się Pan liczyć z postępowaniem
eksmisyjnym. Będzie Pan również traktowany w świetle prawa jako
posiadacz nieruchomości w złej wierze (tzn. posiadacz, który ma
świadomość, że posiadana rzecz do niego nie należy), co oznacza, że
jeśli rodzeństwo nakaże Panu opuszczenie nieruchomości będzie Pan mógł
od nich żądać zwrotu kosztów nakładów na nieruchomość tylko w zakresie
w jakim były to nakłady konieczne i jeśli brak zwrotu nakładów
przyczyniłby się do bezpodstawnego wzbogacenia właściciela, czyli np.
za naprawę dachu, który przeciekał i pokrycie go bardzo dobrym
jakościowo poszyciem, będzie przysługiwać Panu zwrot nakładów, a np.
za remont polegający na odświeżeniu nieruchomości poprzez odmalowanie
nie będzie mógł się Pan domagać zwrotu kosztów. Jako posiadacz w złej
wierze, ma Pan możliwość nabycia tej  nieruchomości przez zasiedzenie
dopiero po 30 latach od momentu objęcia jej w posiadanie. Dobrą
informacją jest natomiast to, że jako posiadaczowi (niezależnie od
dobrej lub złej wiary), przysługuje Panu ochrona posiadania, którą
może Pan również egzekwować na drodze sądowej, nikt więc nie może Panu
kazać się wyprowadzić z domu z dnia na dzień.

Prawnik radzi- zaległości w spłacie rat

Mężowi w ubiegłym roku bank nie przedłużył limitu bankowego przyznanego w ramach prowadzonej działalności, nie pomogły rozmowy z bankiem, pisma, które wystosowaliśmy. Bank zdecydował, że musi zostać spłacony limit i rozłożył go na raty, w granicach około 6 tys. na miesiąc. Niestety są one dla nas za wysokie i w związku z tym na dzień dzisiejszy ich nie spłacamy. Prosiliśmy bank o zmniejszenie rat, ale bez skutku. W ubiegłym tygodniu rozmawiałam z bankiem, który twierdzi, że za miesiąc sprzeda dług firmie windykacyjnej. Co w związku z tym mamy robić?

Przede wszystkim powinni Państwo systematycznie spłacać chociaż część raty, jeśli nie mogą Państwo płacić w takiej wysokości jak ustalił bank. Może to być nawet po kilkaset złotych, byle wpłaty były regularne. Powinni Państwo zostać zawiadomieni pisemnie o sprzedaniu długu firmie windykacyjnej jeśli do tego dojdzie. Jeśli tak się stanie, trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić poprawność cesji zawartej między bankiem a firmą windykacyjną. W tym celu trzeba przede wszystkim sprawdzić czy oba podmioty były prawidłowo reprezentowane. Jeśli cesja będzie dokonana właściwie, należy jak najszybciej skontaktować się z firmą windykacyjną celem ustalenia sposobu spłaty zadłużenia. Zdecydowanie nie należy unikać korespondencji z firmy windykacyjnej. Jeśli będą Państwo ją ignorować, to zadłużenie będzie ciągle narastać. Naliczane będą odsetki i koszty windykacji. Wczesny kontakt z firmą windykacyjną i współpraca z nią (oczywiście w rozsądnych granicach) może pozwolić na uniknięcie kosztownego postępowania sądowego oraz kosztów następującej po nim egzekucji komorniczej.

prawnik radzi

Prawnik radzi- Gdy policja zatrzyma nam prawo jazdy

Zostało mi zatrzymane prawo jazdy kat.B za jazdę po spożyciu alkoholu, pierwsze badanie 0,25dm3, później tendencja spadkowa. Tydzień temu otrzymałem z Sądu wyrok nakazowy orzekający karę 6mięsiecy pozbawienia prawa jazdy (od dnia zatrzymania, więc obowiązywałby do 22kwietnia) oraz konieczność zapłaty grzywny w kwocie 500zł. Jutro upływa termin na złożenie sprzeciwu. Zastanawiam się czy mam szansę w razie rozprawy na umorzenie i odzyskanie prawa jazdy.

Biorąc pod uwagę stężenie alkoholu we krwi (nie przekraczające 0,25 dm3 a następnie tendencja spadkowa), dopuścił się Pan wykroczenia, nie przestępstwa. Szanse na umorzenie postępowania (a przede wszystkim odzyskanie prawa jazdy przed upływem półrocznego terminu, bo rozumiem, że na tym głównie Panu zależy) są nikłe. W tym wypadku, zgodnie z art. 87§3 Kodeksu wykroczeń, obowiązkowe jest orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów. Okres zakazu prowadzenia pojazdów jaki może wymierzyć sąd, zgodnie z art. 29§1 k.w. mieści się między 6 miesięcy a 3 lata. W tym wypadku otrzymał Pan wyrokiem nakazowym najmniejszy możliwy wymiar zakazu prowadzenia pojazdów, umorzenie postępowania jest natomiast niemożliwe, ponieważ z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, że nie ma ku temu przesłanek.

prawnik radzi

Prawnik radzi- mieszkanie po babci

Potrzebuję porady prawnej odnośnie moich ewentualnych praw jako osoby zameldowanej w mieszkaniu własnościowym mojej babci (jaka będzie moja sytuacja po jej śmierci).

Skoro mieszkanie jest własnością babci, rozumiem, że mieszka tam Pani na podstawie ustnej umowy użyczenia. Po śmierci babci mieszkanie stanie się własnością jej spadkodawców i to od ich woli będzie zależało czy będzie Pani mogła w nim zamieszkiwać i na jakiej podstawie (umowa najmu, użyczenia czy może nawet sprzedaż). Samo zameldowanie nie daje żadnego tytułu prawnego do lokalu. Jest tylko poświadczeniem faktu, że mieszka się pod danym adresem. Po śmierci babci najlepiej będzie jak najszybciej porozumieć się z jej spadkobiercami co do Pani dalszego zamieszkiwania w lokalu i jego warunków. Jeśli natomiast wolą babci jest, żeby mieszkanie było po jej śmierci Pani własnością najlepiej, żeby babcia napisała testament powodujący Panią do spadku po niej. Można też zawrzeć z babcią umowę dożywocia, która przewiduje, że w zamian za przejście własności mieszkania na Panią zobowiązuje się Pani zapewnić babci opiekę do końca życia.

Prawnik radzi- dyskryminacja przy awansach

Chciałabym się dowiedzieć jak napisać pozew do sądu pracy o dyskryminacji i nierównym traktowaniu przy awansach?

Pozew kieruje się do sądu pracy czyli wydziału pracy sądu rejonowego właściwego dla pozwanego (czyli pracodawcy) lub właściwego dla miejsca wykonywania pracy. Pozwanym zawsze jest pracodawca, nawet jak osobą dyskryminującą jest współpracownik czy przełożony. Pozew musi zawierać oznaczenie sądu, do którego jest kierowany, oznaczenie powoda (imię, nazwisko, adres, pesel) oraz pozwanego (pełne oznaczenie), tytuł „pozew” i określenie żądania czyli np. odszkodowania (jeśli wystąpiła szkoda), żądania zaniechania działań dyskryminujących, żądania zadośćuczynienia w przypadku w przypadku zaistnienia szkody niemajątkowej (czyli krzywdy), żądania dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków (w tym również np. przeproszenia), zapłaty na wybrany cel społeczny. Możliwe jest dochodzenie też innych roszczeń w zależności od okoliczności sprawy np. odszkodowania za bezzasadne wypowiedzenie umowy o pracę. Trzeba wskazać również wartość przedmiotu sporu. Jeśli np. domagamy się odszkodowania w wysokości 5.000 zł, wartość przedmiotu sporu to właśnie 5.000 zł. Konieczne jest przytoczenie wszystkich dowodów (np. nazwisk i adresów świadków z przytoczeniem okoliczności, na które mają zeznawać, dokumentów, zdjęć itp.). Należy też uzasadnić swoje żądania czyli w szczególności opisać okoliczności w jakich dochodzi do dyskryminacji i nierównego traktowania, a następnie podpisać pozew i wymienić wszystkie załączniki, które składa się razem z pozwem. Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

rozwód

Prawnik radzi- Rozwód

Wyjechałem do pracy za granicę. Właśnie się dowiedziałem, że moja małżonka chce rozwodu i zakłada sprawę, a ja niestety nie mam obecnie możliwości się na niej stawić. Co mam w tej sytuacji zrobić? Mamy dwójkę dzieci i po rozwodzie małżonka chce je wywieźć za granicę ze swoim nowym partnerem.

Rozumiem, że postępowanie toczy się w Polsce. Po pierwsze po otrzymaniu pozwu o rozwód powinien Pan napisać odpowiedź na pozew i przedstawić swoje stanowisko co do rozwodu, miejsca pobytu dzieci, kontaktów z nimi i alimentów. Co do zasady, powinien Pan się osobiście stawić przed sądem prowadzącym postępowanie, jeśli się Pan nie stawi, sąd może pominąć dowód z Pana przesłuchania w charakterze strony. Jeśli naprawdę nie ma Pan możliwości stawiennictwa, doradzałabym złożenie w odpowiedzi na pozew wniosku o przesłuchanie w drodze pomocy prawnej przez konsulat Polski najbliższy dla Pana miejsca pobytu (musi Pan podać jego adres). Jeśli sąd przychyli się do wniosku, będzie Pan składał zeznania przed pracownikiem konsulatu, a następnie protokół z przesłuchania zostanie wysłany do sądu prowadzącego postępowanie.

Prawnik radzi- zajęcie komornicze

Jakiś czas temu otrzymałem list od komornika o zajęciu komorniczym. Kwota w chwili zajęcia konta bankowego wynosiła w
  zaokrągleniu3400 zł. Pracodawca od mojej pensji przelewał do komornika po np. 600 zł. Jednak stan mojego konta jest wciąż ujemny na kwotę zajęta. Stąd kieruje pytanie
czy saldo zajęcia powinno być aktualizowane co miesiąc czy może blokada
zostanie zdjęta dopiero gdy będzie wpłacona cała kwota zadłużenia?

Niestety zajęcie zostanie zwolnione dopiero po zakończeniu egzekucji w całości, nie jest ono bowiem aktualizowane co miesiąc. Jeśli jednak jest Pan w stanie porozumieć się z wierzycielem, to na jego wniosek  komornik może zwolnić zajęcie lub ograniczyć je do określonej, niższej kwoty. Proszę jednak pamiętać, że zależy to jednak tylko od dobrej woli wierzyciela.