Prawnik radzi- alimenty na dorosłe dziecko

„Mam 26 lat, studiuję zaocznie, pracuję na umowę zlecenie. Rodzic, z którym nie otrzymuję kontaktu złożył pozew o uchylenie alimentów. Sąd
nakazał obowiązkowe stawiennictwo na rozprawie oraz w ciągu 2 tygodni
złożenie odpowiedzi na pismo, które otrzymałam (pozew plus
uzasadnienie dlaczego rodzic chce się uchylić od alimentów), co
powinnam napisać w takiej odpowiedzi na pozew?”

Przede wszystkim powinna Pani wykazać, że dalej się uczy, wykazać koszty tej nauki oraz inne koszty jakie Pani ponosi (koszty mieszkania, leków ubrań itp.). Oczywiście musi Pani też podać wysokość swoich zarobków. Ważne mogą być również wyniki w nauce- jeśli są dobre i dają nadzieję na to, że skończy Pani naukę z dobrym wynikiem i będzie się w stanie sama utrzymać, jest to argument za utrzymaniem obowiązku alimentacyjnego. Generalnie musi Pani wykazać, że aktualnie nie jest jeszcze w stanie sama się utrzymać, ale czyni Pani starania ku temu. Wszystkie wskazywane okoliczności muszą być udowodnione dokumentami lub świadkami. W szczególności istotne są zaświadczenia z uczelni, zaświadczenia o zarobkach, rachunki za mieszkanie itp.

Nasze porady prawne w Poradniku Domowym

Już po raz drugi nasza Pani Adwokat mogła udzielić odpowiedzi na Wasze pytania, na łamach Poradnika Domowego. Zapraszamy do marcowego numeru czasopisma. Nasza ekspertka wypowiada się na stronie 95, na temat zachowku po rodzicach.

prawnik radzi

Prawnik Radzi- stawiennictwo na rozprawę

„Jestem ofiarą gwałtu. Co się stanie jeśli nie stawię się na rozprawę?”

Jeśli nie stawi się Pani na rozprawę, a Pani stawiennictwo jest obowiązkowe (otrzymała Pani wezwanie na rozprawę, a nie jedynie zawiadomienie o niej), sąd może zastosować środki dyscyplinujące, mające na celu przymuszenie do stawiennictwa. Co oznacza, że może Pani zostać ukarana grzywną, a w ostateczności nawet przymusowo doprowadzona do sądu. Chyba, że Pani niestawiennictwo będzie stosownie usprawiedliwione. Usprawiedliwieniem takim jest np. zaświadczenie od lekarza sądowego o niezdolności do wzięcia udziału w rozprawie z powodu choroby.
Proszę jednak pamiętać, że w myśl art. 185c§2 kodeksu postępowania karnego ma Pani prawo być przesłuchana przez sąd na posiedzeniu, w którym udział może wziąć jedynie sędzia, prokurator oraz obrońca oskarżonego i Pani pełnomocnik (o ile zostali ustanowieni). Takie przesłuchanie zazwyczaj ma miejsce w innym, bardziej przyjaznym pomieszczeniu niż sala rozpraw. Jest ono nagrywane, a na rozprawie odtwarza się to nagranie. W związku z tym nie ma Pani konieczności bezpośredniego spotkania z oskarżonym. Co do zasady w tego typu sprawach pokrzywdzony przesłuchiwany jest tylko raz. Jeśli natomiast miałby dojść do ponownego przesłuchania Pani, może Pani złożyć wniosek aby przesłuchanie nastąpiło za pomocą urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość w Pani miejscu przebywania, z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku czyli np. za pośrednictwem komunikatora internetowego. W takiej czynności bierze udział referendarz sądowy, asystent sędziego lub urzędnik zatrudniony w sądzie, również w tym wypadku nie ma konieczności osobistej styczności z oskarżonym.
Jeśli sąd wezwał Panią na rozprawę jak zwykłego świadka, radzę jak najszybciej złożyć do sądu wniosek aby została Pani przesłuchana w trybie art. 185c§2 k.p.k., co pozwoli na uniknięcie kontaktu ze sprawcą i przesłuchanie w mniej stresujących warunkach.

GRAMY RAZEM Z WOŚP

Nasza Kancelaria ostatniej niedzieli wzięła udział w kolejnej ogólnokrajowej akcji charytatywnej. Tym razem graliśmy z WOŚP. Nasi Stażyści zgłosili się jako wolontariusze do jednego ze sztabów w Gdyni i zebrali do puszek łącznie ponad 400zł.

Dla nas to jednak za mało, jeśli chodzi o wsparcie tak szlachetnej akcji, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dlatego postanowiliśmy wystawić, na allegro, licytacje naszych Voucherów o wartości 1500zł. Cała zebrana kwota zostanie przekazana Fundacji Jurka Owsiaka, WOŚP. Zachęcamy Was do licytowania!

Nasze konto na allegro to PrawnicyVisLegis

http://aukcje.wosp.org.pl/voucher-na-porade-prawna-o-wartosci-1500-zlotych-i6065368

http://aukcje.wosp.org.pl/voucher-na-porade-prawna-o-wartosci-1500-zlotych-i6065395

prawnik radzi

Prawnik Radzi- Zasiedzenie w złej wierze

W 1985 r nabyliśmy nieruchomość bez aktu notarialnego. W 1993 starając się o kupno domu Sąd wydał wyrok o nabyciu go w złej wierze. Czy lata do zasiedzenia liczy się od daty nabycia czy od wyroku Sądu? Kiedy mogę się starać o zasiedzenie?

PRAWNIK ODPOWIADA:
Termin zasiedzenia w złej wierze wynosi 30 lat. Jeśli kupili Państwo nieruchomość bez zachowania wymaganej formy aktu notarialnego, to rzeczywiście przyjmuje się, że jest to nabycie nieruchomości w złej wierze. Rozumiem, że postępowanie, które toczyło się w 1993 roku, było to postępowanie z Państwa wniosku w sprawie o zasiedzenie nieruchomości. Jeżeli tak było oraz jeżeli właściciel nieruchomości nie podejmował przed sądem żadnych czynności zmierzających do odzyskania swojego prawa (np. powództwo o wydanie), to bieg zasiedzenia rozpoczął się w 1985 roku i upłynął w 2015, w związku z czym mogą Państwo złożyć ponowny wniosek o stwierdzenie zasiedzenia. Jeśli jednak właściciel podejmował jakiekolwiek czynności prawne przed sądem zmierzające do odzyskania swojego prawa, bieg terminu przedawnienia został przerwany i biegnie od nowa. W takiej sytuacji upływ terminu zasiedzenia nastąpi po 30 latach od momentu, w którym nastąpiło prawomocnego zakończenie postępowania w sprawie zainicjowanej przez właściciela nieruchomości.

prawo pracy

Prawnik radzi- prawo pracy

Szanowni Państwo,
Chciałabym zapytać czy w sytuacji zbiorowego zwolnienia przy upadłości firmy, gdy syndyk skraca okres wypowiedzenia z 3 miesięcy do 1 miesiąca i zwalnia ze świadczenia pracy przez cały okres wypowiedzenia można podjąć pracę na pełny etat na podstawie umowy o pracę w innej firmie od momentu wręczenia wypowiedzenia, który będzie wcześniejszy niż początek okresu wypowiedzenia czy dopiero po upływie terminu wypowiedzenia.
Przykład:
Syndyk zwalnia ze świadczenia pracy w dniu 03.01.2018, wypowiedzenie wręcza na koniec stycznia ze skutkiem od początku lutego. Skraca wypowiedzenie z 3 miesięcy do 1 miesiąca również bez świadczenia pracy. Czy pracę można podjąć od 04.01.2018 czy dopiero od 01.03.2018

PRAWNIK ODPOWIADA:
„Zwolnienie od świadczenia pracy następuje na mocy porozumienia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą (w tym wypadku syndykiem) lub na mocy jednostronnego oświadczenia pracodawcy (w Pani wypadku syndyka) jeśli jest to uzasadnione ekonomicznym interesem, np. w przypadku likwidacji stanowiska pracy. Jeśli podpisała Pani takie porozumienie lub posiada Pani oświadczenie syndyka o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy, nie ma przeszkód aby podjęła Pani zatrudnienie nawet w pełnym wymiarze czasu pracy. Formalnie jest Pani dalej zatrudniona w aktualnym miejscu pracy, mimo zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, jednakże nie ma prawnych przeszkód do podejmowania zatrudnienia w dwóch miejscach pracy jednocześnie. Wszak wiele osób korzysta z tego typu rozwiązań w celu uzyskania dodatkowego zarobku.
Na uwadze trzeba mieć też brzmienie umowy o pracę oraz ewentualnych zawieranych porozumień z Pani aktualnym pracodawcą- w sytuacji gdy Pani aktualna umowa o pracę zawiera zakaz konkurencji, tzn. klauzulę, która zabrania Pani pracy u pracodawcy prowadzącego działalność w tej samej lub zbliżonej branży do aktualnego pracodawcy, do momentu upływu terminu wypowiedzenia lub upływu określonego w umowie o pracę terminu, nie może Pani podejmować zatrudnienia u tego typu podmiotów. Nawet w tym wypadku, nic nie stoi jednak na przeszkodzie podjęciu pracy u pracodawcy, który nie świadczy usług konkurencyjnych dla aktualnego pracodawcy.
Podsumowując, co do zasady nie ma przeszkód aby podjęła Pani inne zatrudnienie, przed wyborem kolejnego pracodawcy należy jednak pamiętać o konieczności sprawdzenia czy aktualnie obowiązująca jeszcze umowa o pracę nie zawiera zakazu konkurencji.”

restrukturyzacja

Konferencja „Zamiast likwidować zacznij restrukturyzować”

W dniu 20.12.2017 w Centrum Prasowym Foksal, w Warszawie, odbyła się konferencja zorganizowana przez naszą Kancelarię pod tytułem „Zamiast likwidować zacznij restrukturyzować”.

Część prawniczą poprowadziła Pani Adwokat Izabela Katarzyna Wąż, o wizerunku mówiła Pani Kierownik Kancelarii Wydziału Marketingu Beata Dymarska, a jak ważna jest strona www, podczas restrukturyzacji firm, tłumaczył Pan Łukasz Kryger- webmaster. Pomimo, iż aura nie dopisywała, a czas był typowo przedświąteczny, nasi goście przyjechali z dalekich regionów Polski i chętnie wysłuchali prelegentów. Ilość uczestników konferencji pozwoliła na intensywne dyskusje podczas paneli.

Dziękujemy gościom za przybycie, a naszym prelegentom za ciekawe wystąpienia. Państwa natomiast zapraszamy na naszą kolejną konferencję, która odbędzie się 29 marca. Dokładne informacje o niej pojawią się w lutym na naszym blogu oraz na Facebooku.
restrukturyzacja

Vis Legis

Wesołych Świąt

Szanowni Klienci
Dziękujemy za współpracę i życzymy Wam spokojnych i radosnych Świąt oraz dobrobytu i sukcesów w Nowym 2018 Roku.

Vis Legis

Konferencja biznesowa „Zamiast likwidować zacznij restrukturyzować”

restrukturyzacja

Chcielibyśmy Państwa zaprosić na charytatywną konferencję pod tytułem „Zamiast likwidować zacznij restrukturyzować”, która odbędzie się 20 grudnia, w Warszawie. Poruszone zostaną na niej najważniejsze aspekty restrukturyzacji firm. Wystąpią doświadczeni Radcowie Prawni, Marketingowiec oraz Webmaster.

Dlaczego warto przyjść i posłuchać? Podpowiemy w jaki sposób prowadzić negocjacje, aby były skuteczne, jak pozyskać inwestorów, dlaczego warto i jak zadbać o odpowiedni wizerunek firmy oraz co zrobić, aby strona www przedsiębiorstwa przyciągała klientów. Spotkanie będzie także świetną okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma w prezencie od nas, voucher na kwotę 1500zł, na jedną poradę prawną w naszej Kancelarii Prawniczej Vis Legis Adwokaci i Radcowie Prawni.

Wstęp jest bezpłatny, aczkolwiek w ramach możliwości prosimy zabrać grę edukacyjną 12+, którą przekażemy dzieciom z Domu Dziecka w Darłowie.

Więcej informacji oraz zapisy na stronie: http://konferencja-zaproszenie.cba.pl/    lub marketing@prawnicyvislegis.pl