prawnik radzi

Prawnik radzi- Gdy policja zatrzyma nam prawo jazdy

Zostało mi zatrzymane prawo jazdy kat.B za jazdę po spożyciu alkoholu, pierwsze badanie 0,25dm3, później tendencja spadkowa. Tydzień temu otrzymałem z Sądu wyrok nakazowy orzekający karę 6mięsiecy pozbawienia prawa jazdy (od dnia zatrzymania, więc obowiązywałby do 22kwietnia) oraz konieczność zapłaty grzywny w kwocie 500zł. Jutro upływa termin na złożenie sprzeciwu. Zastanawiam się czy mam szansę w razie rozprawy na umorzenie i odzyskanie prawa jazdy.

Biorąc pod uwagę stężenie alkoholu we krwi (nie przekraczające 0,25 dm3 a następnie tendencja spadkowa), dopuścił się Pan wykroczenia, nie przestępstwa. Szanse na umorzenie postępowania (a przede wszystkim odzyskanie prawa jazdy przed upływem półrocznego terminu, bo rozumiem, że na tym głównie Panu zależy) są nikłe. W tym wypadku, zgodnie z art. 87§3 Kodeksu wykroczeń, obowiązkowe jest orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów. Okres zakazu prowadzenia pojazdów jaki może wymierzyć sąd, zgodnie z art. 29§1 k.w. mieści się między 6 miesięcy a 3 lata. W tym wypadku otrzymał Pan wyrokiem nakazowym najmniejszy możliwy wymiar zakazu prowadzenia pojazdów, umorzenie postępowania jest natomiast niemożliwe, ponieważ z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, że nie ma ku temu przesłanek.