rozwód

Prawnik radzi- Rozwód

Wyjechałem do pracy za granicę. Właśnie się dowiedziałem, że moja małżonka chce rozwodu i zakłada sprawę, a ja niestety nie mam obecnie możliwości się na niej stawić. Co mam w tej sytuacji zrobić? Mamy dwójkę dzieci i po rozwodzie małżonka chce je wywieźć za granicę ze swoim nowym partnerem.

Rozumiem, że postępowanie toczy się w Polsce. Po pierwsze po otrzymaniu pozwu o rozwód powinien Pan napisać odpowiedź na pozew i przedstawić swoje stanowisko co do rozwodu, miejsca pobytu dzieci, kontaktów z nimi i alimentów. Co do zasady, powinien Pan się osobiście stawić przed sądem prowadzącym postępowanie, jeśli się Pan nie stawi, sąd może pominąć dowód z Pana przesłuchania w charakterze strony. Jeśli naprawdę nie ma Pan możliwości stawiennictwa, doradzałabym złożenie w odpowiedzi na pozew wniosku o przesłuchanie w drodze pomocy prawnej przez konsulat Polski najbliższy dla Pana miejsca pobytu (musi Pan podać jego adres). Jeśli sąd przychyli się do wniosku, będzie Pan składał zeznania przed pracownikiem konsulatu, a następnie protokół z przesłuchania zostanie wysłany do sądu prowadzącego postępowanie.