prawnik radzi

Prawnik radzi- mieszkanie po babci

Potrzebuję porady prawnej odnośnie moich ewentualnych praw jako osoby zameldowanej w mieszkaniu własnościowym mojej babci (jaka będzie moja sytuacja po jej śmierci).

Skoro mieszkanie jest własnością babci, rozumiem, że mieszka tam Pani na podstawie ustnej umowy użyczenia. Po śmierci babci mieszkanie stanie się własnością jej spadkodawców i to od ich woli będzie zależało czy będzie Pani mogła w nim zamieszkiwać i na jakiej podstawie (umowa najmu, użyczenia czy może nawet sprzedaż). Samo zameldowanie nie daje żadnego tytułu prawnego do lokalu. Jest tylko poświadczeniem faktu, że mieszka się pod danym adresem. Po śmierci babci najlepiej będzie jak najszybciej porozumieć się z jej spadkobiercami co do Pani dalszego zamieszkiwania w lokalu i jego warunków. Jeśli natomiast wolą babci jest, żeby mieszkanie było po jej śmierci Pani własnością najlepiej, żeby babcia napisała testament powodujący Panią do spadku po niej. Można też zawrzeć z babcią umowę dożywocia, która przewiduje, że w zamian za przejście własności mieszkania na Panią zobowiązuje się Pani zapewnić babci opiekę do końca życia.