prawo rodzinne

Prawo rodzinne- Porada prawna

 „Mężczyzna, który poprosił nas o poradę od kilkunastu lat jest związku małżeńskim. Wraz  z rodziną mieszka w domu należącym do małżonki i jej rodziców. Od początku małżeństwa cała pensja mężczyzny jest przeznaczana na utrzymanie zarówno rodziny, jak i nieruchomości. Od jakiegoś czasu w małżeństwie jednak się nie układa. Jakie prawa do domu ma mężczyzna, czy musi mieć umowę najmu czy też  ma prawo mieszkać w danej nieruchomości, jak również przechowywać w niej swoje rzeczy, bez jakiejkolwiek umowy? Żona i teściowie uważają, że mężczyzna nie ma takiego prawa, pomimo, iż nadal
pozostaje w związku małżeńskim oraz mieszka w tym miejscu i utrzymuje dom i rodzinę.”

Mężczyzna ten jak najbardziej ma prawo mieszkać w domu swojej żony i trzymać w nim
swoje rzeczy. Zgodnie z art. 28¹ zdanie 1. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu
małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego
mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.”. Oznacza to, iż żona
musi mężczyźnie udostępnić możliwość mieszkania w nieruchomości, do której
sama posiada jakikolwiek tytuł prawny (w tym wypadku żona jest
współwłaścicielką). Mężczyzna nie musi mieć osobnej umowy najmu czy
użyczenia. Jego prawo do zamieszkiwania w nieruchomości należącej do
żony trwa aż do momentu zakończenia małżeństwa (np. przez prawomocne
orzeczenie rozwodu).

Jeśli macie Państwo jakieś niejasności bądź wątpliwości prawne, pytajcie pisząc na adres porady@prawnicyvislegis.pl. Specjalizujemy się we wszystkich dziedzinach prawa, a nasi Adwokaci, Ekonomiści i Radcowie Prawni raz w tygodniu wybiorą jedno pytanie, na które udzielą na naszym blogu odpowiedzi.