Prawnik radzi- zaległości w spłacie rat

Mężowi w ubiegłym roku bank nie przedłużył limitu bankowego przyznanego w ramach prowadzonej działalności, nie pomogły rozmowy z bankiem, pisma, które wystosowaliśmy. Bank zdecydował, że musi zostać spłacony limit i rozłożył go na raty, w granicach około 6 tys. na miesiąc. Niestety są one dla nas za wysokie i w związku z tym na dzień dzisiejszy ich nie spłacamy. Prosiliśmy bank o zmniejszenie rat, ale bez skutku. W ubiegłym tygodniu rozmawiałam z bankiem, który twierdzi, że za miesiąc sprzeda dług firmie windykacyjnej. Co w związku z tym mamy robić?

Przede wszystkim powinni Państwo systematycznie spłacać chociaż część raty, jeśli nie mogą Państwo płacić w takiej wysokości jak ustalił bank. Może to być nawet po kilkaset złotych, byle wpłaty były regularne. Powinni Państwo zostać zawiadomieni pisemnie o sprzedaniu długu firmie windykacyjnej jeśli do tego dojdzie. Jeśli tak się stanie, trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić poprawność cesji zawartej między bankiem a firmą windykacyjną. W tym celu trzeba przede wszystkim sprawdzić czy oba podmioty były prawidłowo reprezentowane. Jeśli cesja będzie dokonana właściwie, należy jak najszybciej skontaktować się z firmą windykacyjną celem ustalenia sposobu spłaty zadłużenia. Zdecydowanie nie należy unikać korespondencji z firmy windykacyjnej. Jeśli będą Państwo ją ignorować, to zadłużenie będzie ciągle narastać. Naliczane będą odsetki i koszty windykacji. Wczesny kontakt z firmą windykacyjną i współpraca z nią (oczywiście w rozsądnych granicach) może pozwolić na uniknięcie kosztownego postępowania sądowego oraz kosztów następującej po nim egzekucji komorniczej.

rozwód

Prawnik radzi- Rozwód

Wyjechałem do pracy za granicę. Właśnie się dowiedziałem, że moja małżonka chce rozwodu i zakłada sprawę, a ja niestety nie mam obecnie możliwości się na niej stawić. Co mam w tej sytuacji zrobić? Mamy dwójkę dzieci i po rozwodzie małżonka chce je wywieźć za granicę ze swoim nowym partnerem.

Rozumiem, że postępowanie toczy się w Polsce. Po pierwsze po otrzymaniu pozwu o rozwód powinien Pan napisać odpowiedź na pozew i przedstawić swoje stanowisko co do rozwodu, miejsca pobytu dzieci, kontaktów z nimi i alimentów. Co do zasady, powinien Pan się osobiście stawić przed sądem prowadzącym postępowanie, jeśli się Pan nie stawi, sąd może pominąć dowód z Pana przesłuchania w charakterze strony. Jeśli naprawdę nie ma Pan możliwości stawiennictwa, doradzałabym złożenie w odpowiedzi na pozew wniosku o przesłuchanie w drodze pomocy prawnej przez konsulat Polski najbliższy dla Pana miejsca pobytu (musi Pan podać jego adres). Jeśli sąd przychyli się do wniosku, będzie Pan składał zeznania przed pracownikiem konsulatu, a następnie protokół z przesłuchania zostanie wysłany do sądu prowadzącego postępowanie.

prawnik radzi

Prawnik Radzi- stawiennictwo na rozprawę

„Jestem ofiarą gwałtu. Co się stanie jeśli nie stawię się na rozprawę?”

Jeśli nie stawi się Pani na rozprawę, a Pani stawiennictwo jest obowiązkowe (otrzymała Pani wezwanie na rozprawę, a nie jedynie zawiadomienie o niej), sąd może zastosować środki dyscyplinujące, mające na celu przymuszenie do stawiennictwa. Co oznacza, że może Pani zostać ukarana grzywną, a w ostateczności nawet przymusowo doprowadzona do sądu. Chyba, że Pani niestawiennictwo będzie stosownie usprawiedliwione. Usprawiedliwieniem takim jest np. zaświadczenie od lekarza sądowego o niezdolności do wzięcia udziału w rozprawie z powodu choroby.
Proszę jednak pamiętać, że w myśl art. 185c§2 kodeksu postępowania karnego ma Pani prawo być przesłuchana przez sąd na posiedzeniu, w którym udział może wziąć jedynie sędzia, prokurator oraz obrońca oskarżonego i Pani pełnomocnik (o ile zostali ustanowieni). Takie przesłuchanie zazwyczaj ma miejsce w innym, bardziej przyjaznym pomieszczeniu niż sala rozpraw. Jest ono nagrywane, a na rozprawie odtwarza się to nagranie. W związku z tym nie ma Pani konieczności bezpośredniego spotkania z oskarżonym. Co do zasady w tego typu sprawach pokrzywdzony przesłuchiwany jest tylko raz. Jeśli natomiast miałby dojść do ponownego przesłuchania Pani, może Pani złożyć wniosek aby przesłuchanie nastąpiło za pomocą urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość w Pani miejscu przebywania, z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku czyli np. za pośrednictwem komunikatora internetowego. W takiej czynności bierze udział referendarz sądowy, asystent sędziego lub urzędnik zatrudniony w sądzie, również w tym wypadku nie ma konieczności osobistej styczności z oskarżonym.
Jeśli sąd wezwał Panią na rozprawę jak zwykłego świadka, radzę jak najszybciej złożyć do sądu wniosek aby została Pani przesłuchana w trybie art. 185c§2 k.p.k., co pozwoli na uniknięcie kontaktu ze sprawcą i przesłuchanie w mniej stresujących warunkach.