W jaki sposób ustrzec się przed przemocą w rodzinie?

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie nie odwracaj głowy, tylko zareaguj.

Nie pozwól rodzicom bić dziecka, wyzywać go ani poniżać. Zwróć uwagę mężczyźnie lub kobiecie, że nie powinien/powinna oczerniać partnerki/partnera w towarzystwie. Przemoc w rodzinie przyjmuje różne formy, nie tylko fizyczną. Często osoby pokrzywdzone nie mają obrażeń zewnętrznych, za to rany wewnętrzne są bardzo głębokie.

Wiele osób doświadcza także przemocy psychicznej, która objawia się wyzwiskami, poniżaniem czy zastraszaniem, ekonomicznej, kiedy oprawca zabiera ofierze środki finansowe na utrzymanie, czy emocjonalnej, tak często stosowanej przez dorosłych w stosunku do dzieci, między innymi poprzez ograniczenia kontaktów z drugim rodzicem oraz obniżaniem jego poczucia wartości. Warto też zdawać sobie sprawę z tego, że gdy jedno z małżonków zmusza drugie do kontaktów seksualnych wbrew jego/ jej woli lub po wyraźnym jego/jej sprzeciwie jest to molestowaniem seksualnym, a nawet gwałtem, jeśli dojdzie w tym przypadku do stosunku.

Statystyki podają, że w zeszłym roku w Polsce ponad 90 tysięcy osób było ofiarami przemocy domowej. Większość z nich stanowiły kobiety i dzieci. Około 17 tysięcy z nich nie założyło „Niebieskiej Karty”, czyli nie powiadomiło organów pomocy o popełnieniu przestępstwa. „Niebieską Kartę” można założyć na Policji lub w Ośrodku Pomocy Społecznej. Dzięki niej istnieje możliwość monitorowania sytuacji w danej rodzinie i zapobiegania dalszym represjom wobec jej członków.

W jaki sposób pomóc osobom poddawanym przemocy domowej? Przede wszystkim reagować! Zgłaszać na policji, w ośrodkach pomocy społecznej, szkołach. Dzieciom warto zapewnić pomoc psychologa szkolnego, dorosłym członkom rodziny pomoc prawnika. Same ofiary mogą szukać bezpośredniej i natychmiastowej pomocy na policji lub za pomocą „Niebieskiej Linii”. Warto także pamiętać, że czarna kropka na wewnętrznej stronie dłoni, to oznaka, że dana osoba potrzebuje pomocy i szybkiej reakcji, bo oprawca ją pilnuje.

Polskie Prawo gwarantuje swoim obywatelom nietykalność. Reguluje to art.207, paragraf 1, Kodeksu Karnego, który wyraźnie mówi, że osoba stosująca przemoc w rodzinie podlega karze pozbawienia wolności.

Więcej informacji na: www.niedlaprzemocy.pl

Nasza Kancelaria Prawnicza Adwokatów i Radców Prawnych VIS- LEGIS przyłącza się do kampanii NIE DLA PRZEMOCY, którą prowadzi Kancelaria Prawnicza Lex Optimum Adwokaci i Radcowie Prawni. W związku z tym każda szkoła z Warszawy i Trójmiasta, która przyłączy się do akcji i zaprosi członków zespołu Lex Optimum na prelekcję o zapobieganiu przemocy, otrzyma od nas 3 vouchery na nasze porady prawne, o wartości do 1500zł.

 

Prawnik radzi- Działka po zmarłym chrzestnym

Czy mogę zamieszkać na działce rolno- budowlanej, typu siedlisko, po zmarłym chrzestnym,
który ma troje rodzeństwa? Dodam, że  żadne z nich w domostwie nie ma meldunku, ani
nie płaci podatku placowego. Co jeśli wyremontuje dom a
któreś z rodzeństwa przyjdzie, powie że mu się należy ta działka i będzie
chciało mnie się pozbyć bądź  każe się spłacić?

Nie mam informacji czy nieruchomość otrzymał Pan w spadku czy po
prostu chce ją Pan zamieszkać bez tytułu prawnego. Jeśli otrzymał Pan
nieruchomość w spadku, to należy ona do Pana i rodzeństwu ojca
chrzestnego nie przysługują do niej żadne prawa. Jeśli natomiast chce
Pan zasiedlić nieruchomość bez tytułu prawnego, a rodzeństwo ojca
chrzestnego dziedziczy po nim, to jeśli rodzeństwo nie zaakceptuje
faktu zamieszkania Pana w nieruchomości i nie dojdą Państwo do
porozumienia w tej kwestii, musi się Pan liczyć z postępowaniem
eksmisyjnym. Będzie Pan również traktowany w świetle prawa jako
posiadacz nieruchomości w złej wierze (tzn. posiadacz, który ma
świadomość, że posiadana rzecz do niego nie należy), co oznacza, że
jeśli rodzeństwo nakaże Panu opuszczenie nieruchomości będzie Pan mógł
od nich żądać zwrotu kosztów nakładów na nieruchomość tylko w zakresie
w jakim były to nakłady konieczne i jeśli brak zwrotu nakładów
przyczyniłby się do bezpodstawnego wzbogacenia właściciela, czyli np.
za naprawę dachu, który przeciekał i pokrycie go bardzo dobrym
jakościowo poszyciem, będzie przysługiwać Panu zwrot nakładów, a np.
za remont polegający na odświeżeniu nieruchomości poprzez odmalowanie
nie będzie mógł się Pan domagać zwrotu kosztów. Jako posiadacz w złej
wierze, ma Pan możliwość nabycia tej  nieruchomości przez zasiedzenie
dopiero po 30 latach od momentu objęcia jej w posiadanie. Dobrą
informacją jest natomiast to, że jako posiadaczowi (niezależnie od
dobrej lub złej wiary), przysługuje Panu ochrona posiadania, którą
może Pan również egzekwować na drodze sądowej, nikt więc nie może Panu
kazać się wyprowadzić z domu z dnia na dzień.

rozwód

Prawnik radzi- Rozwód

Wyjechałem do pracy za granicę. Właśnie się dowiedziałem, że moja małżonka chce rozwodu i zakłada sprawę, a ja niestety nie mam obecnie możliwości się na niej stawić. Co mam w tej sytuacji zrobić? Mamy dwójkę dzieci i po rozwodzie małżonka chce je wywieźć za granicę ze swoim nowym partnerem.

Rozumiem, że postępowanie toczy się w Polsce. Po pierwsze po otrzymaniu pozwu o rozwód powinien Pan napisać odpowiedź na pozew i przedstawić swoje stanowisko co do rozwodu, miejsca pobytu dzieci, kontaktów z nimi i alimentów. Co do zasady, powinien Pan się osobiście stawić przed sądem prowadzącym postępowanie, jeśli się Pan nie stawi, sąd może pominąć dowód z Pana przesłuchania w charakterze strony. Jeśli naprawdę nie ma Pan możliwości stawiennictwa, doradzałabym złożenie w odpowiedzi na pozew wniosku o przesłuchanie w drodze pomocy prawnej przez konsulat Polski najbliższy dla Pana miejsca pobytu (musi Pan podać jego adres). Jeśli sąd przychyli się do wniosku, będzie Pan składał zeznania przed pracownikiem konsulatu, a następnie protokół z przesłuchania zostanie wysłany do sądu prowadzącego postępowanie.

Prawnik radzi- alimenty na dorosłe dziecko

„Mam 26 lat, studiuję zaocznie, pracuję na umowę zlecenie. Rodzic, z którym nie otrzymuję kontaktu złożył pozew o uchylenie alimentów. Sąd
nakazał obowiązkowe stawiennictwo na rozprawie oraz w ciągu 2 tygodni
złożenie odpowiedzi na pismo, które otrzymałam (pozew plus
uzasadnienie dlaczego rodzic chce się uchylić od alimentów), co
powinnam napisać w takiej odpowiedzi na pozew?”

Przede wszystkim powinna Pani wykazać, że dalej się uczy, wykazać koszty tej nauki oraz inne koszty jakie Pani ponosi (koszty mieszkania, leków ubrań itp.). Oczywiście musi Pani też podać wysokość swoich zarobków. Ważne mogą być również wyniki w nauce- jeśli są dobre i dają nadzieję na to, że skończy Pani naukę z dobrym wynikiem i będzie się w stanie sama utrzymać, jest to argument za utrzymaniem obowiązku alimentacyjnego. Generalnie musi Pani wykazać, że aktualnie nie jest jeszcze w stanie sama się utrzymać, ale czyni Pani starania ku temu. Wszystkie wskazywane okoliczności muszą być udowodnione dokumentami lub świadkami. W szczególności istotne są zaświadczenia z uczelni, zaświadczenia o zarobkach, rachunki za mieszkanie itp.

prawo rodzinne

Prawo rodzinne- Porada prawna

 „Mężczyzna, który poprosił nas o poradę od kilkunastu lat jest związku małżeńskim. Wraz  z rodziną mieszka w domu należącym do małżonki i jej rodziców. Od początku małżeństwa cała pensja mężczyzny jest przeznaczana na utrzymanie zarówno rodziny, jak i nieruchomości. Od jakiegoś czasu w małżeństwie jednak się nie układa. Jakie prawa do domu ma mężczyzna, czy musi mieć umowę najmu czy też  ma prawo mieszkać w danej nieruchomości, jak również przechowywać w niej swoje rzeczy, bez jakiejkolwiek umowy? Żona i teściowie uważają, że mężczyzna nie ma takiego prawa, pomimo, iż nadal
pozostaje w związku małżeńskim oraz mieszka w tym miejscu i utrzymuje dom i rodzinę.”

Mężczyzna ten jak najbardziej ma prawo mieszkać w domu swojej żony i trzymać w nim
swoje rzeczy. Zgodnie z art. 28¹ zdanie 1. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu
małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego
mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.”. Oznacza to, iż żona
musi mężczyźnie udostępnić możliwość mieszkania w nieruchomości, do której
sama posiada jakikolwiek tytuł prawny (w tym wypadku żona jest
współwłaścicielką). Mężczyzna nie musi mieć osobnej umowy najmu czy
użyczenia. Jego prawo do zamieszkiwania w nieruchomości należącej do
żony trwa aż do momentu zakończenia małżeństwa (np. przez prawomocne
orzeczenie rozwodu).

Jeśli macie Państwo jakieś niejasności bądź wątpliwości prawne, pytajcie pisząc na adres porady@prawnicyvislegis.pl. Specjalizujemy się we wszystkich dziedzinach prawa, a nasi Adwokaci, Ekonomiści i Radcowie Prawni raz w tygodniu wybiorą jedno pytanie, na które udzielą na naszym blogu odpowiedzi.