prawnik radzi

Prawnik Radzi- stawiennictwo na rozprawę

„Jestem ofiarą gwałtu. Co się stanie jeśli nie stawię się na rozprawę?”

Jeśli nie stawi się Pani na rozprawę, a Pani stawiennictwo jest obowiązkowe (otrzymała Pani wezwanie na rozprawę, a nie jedynie zawiadomienie o niej), sąd może zastosować środki dyscyplinujące, mające na celu przymuszenie do stawiennictwa. Co oznacza, że może Pani zostać ukarana grzywną, a w ostateczności nawet przymusowo doprowadzona do sądu. Chyba, że Pani niestawiennictwo będzie stosownie usprawiedliwione. Usprawiedliwieniem takim jest np. zaświadczenie od lekarza sądowego o niezdolności do wzięcia udziału w rozprawie z powodu choroby.
Proszę jednak pamiętać, że w myśl art. 185c§2 kodeksu postępowania karnego ma Pani prawo być przesłuchana przez sąd na posiedzeniu, w którym udział może wziąć jedynie sędzia, prokurator oraz obrońca oskarżonego i Pani pełnomocnik (o ile zostali ustanowieni). Takie przesłuchanie zazwyczaj ma miejsce w innym, bardziej przyjaznym pomieszczeniu niż sala rozpraw. Jest ono nagrywane, a na rozprawie odtwarza się to nagranie. W związku z tym nie ma Pani konieczności bezpośredniego spotkania z oskarżonym. Co do zasady w tego typu sprawach pokrzywdzony przesłuchiwany jest tylko raz. Jeśli natomiast miałby dojść do ponownego przesłuchania Pani, może Pani złożyć wniosek aby przesłuchanie nastąpiło za pomocą urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość w Pani miejscu przebywania, z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku czyli np. za pośrednictwem komunikatora internetowego. W takiej czynności bierze udział referendarz sądowy, asystent sędziego lub urzędnik zatrudniony w sądzie, również w tym wypadku nie ma konieczności osobistej styczności z oskarżonym.
Jeśli sąd wezwał Panią na rozprawę jak zwykłego świadka, radzę jak najszybciej złożyć do sądu wniosek aby została Pani przesłuchana w trybie art. 185c§2 k.p.k., co pozwoli na uniknięcie kontaktu ze sprawcą i przesłuchanie w mniej stresujących warunkach.