Prawnik radzi- dyskryminacja przy awansach

Chciałabym się dowiedzieć jak napisać pozew do sądu pracy o dyskryminacji i nierównym traktowaniu przy awansach?

Pozew kieruje się do sądu pracy czyli wydziału pracy sądu rejonowego właściwego dla pozwanego (czyli pracodawcy) lub właściwego dla miejsca wykonywania pracy. Pozwanym zawsze jest pracodawca, nawet jak osobą dyskryminującą jest współpracownik czy przełożony. Pozew musi zawierać oznaczenie sądu, do którego jest kierowany, oznaczenie powoda (imię, nazwisko, adres, pesel) oraz pozwanego (pełne oznaczenie), tytuł „pozew” i określenie żądania czyli np. odszkodowania (jeśli wystąpiła szkoda), żądania zaniechania działań dyskryminujących, żądania zadośćuczynienia w przypadku w przypadku zaistnienia szkody niemajątkowej (czyli krzywdy), żądania dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków (w tym również np. przeproszenia), zapłaty na wybrany cel społeczny. Możliwe jest dochodzenie też innych roszczeń w zależności od okoliczności sprawy np. odszkodowania za bezzasadne wypowiedzenie umowy o pracę. Trzeba wskazać również wartość przedmiotu sporu. Jeśli np. domagamy się odszkodowania w wysokości 5.000 zł, wartość przedmiotu sporu to właśnie 5.000 zł. Konieczne jest przytoczenie wszystkich dowodów (np. nazwisk i adresów świadków z przytoczeniem okoliczności, na które mają zeznawać, dokumentów, zdjęć itp.). Należy też uzasadnić swoje żądania czyli w szczególności opisać okoliczności w jakich dochodzi do dyskryminacji i nierównego traktowania, a następnie podpisać pozew i wymienić wszystkie załączniki, które składa się razem z pozwem. Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach.