W jaki sposób ustrzec się przed przemocą w rodzinie?

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie nie odwracaj głowy, tylko zareaguj.

Nie pozwól rodzicom bić dziecka, wyzywać go ani poniżać. Zwróć uwagę mężczyźnie lub kobiecie, że nie powinien/powinna oczerniać partnerki/partnera w towarzystwie. Przemoc w rodzinie przyjmuje różne formy, nie tylko fizyczną. Często osoby pokrzywdzone nie mają obrażeń zewnętrznych, za to rany wewnętrzne są bardzo głębokie.

Wiele osób doświadcza także przemocy psychicznej, która objawia się wyzwiskami, poniżaniem czy zastraszaniem, ekonomicznej, kiedy oprawca zabiera ofierze środki finansowe na utrzymanie, czy emocjonalnej, tak często stosowanej przez dorosłych w stosunku do dzieci, między innymi poprzez ograniczenia kontaktów z drugim rodzicem oraz obniżaniem jego poczucia wartości. Warto też zdawać sobie sprawę z tego, że gdy jedno z małżonków zmusza drugie do kontaktów seksualnych wbrew jego/ jej woli lub po wyraźnym jego/jej sprzeciwie jest to molestowaniem seksualnym, a nawet gwałtem, jeśli dojdzie w tym przypadku do stosunku.

Statystyki podają, że w zeszłym roku w Polsce ponad 90 tysięcy osób było ofiarami przemocy domowej. Większość z nich stanowiły kobiety i dzieci. Około 17 tysięcy z nich nie założyło „Niebieskiej Karty”, czyli nie powiadomiło organów pomocy o popełnieniu przestępstwa. „Niebieską Kartę” można założyć na Policji lub w Ośrodku Pomocy Społecznej. Dzięki niej istnieje możliwość monitorowania sytuacji w danej rodzinie i zapobiegania dalszym represjom wobec jej członków.

W jaki sposób pomóc osobom poddawanym przemocy domowej? Przede wszystkim reagować! Zgłaszać na policji, w ośrodkach pomocy społecznej, szkołach. Dzieciom warto zapewnić pomoc psychologa szkolnego, dorosłym członkom rodziny pomoc prawnika. Same ofiary mogą szukać bezpośredniej i natychmiastowej pomocy na policji lub za pomocą „Niebieskiej Linii”. Warto także pamiętać, że czarna kropka na wewnętrznej stronie dłoni, to oznaka, że dana osoba potrzebuje pomocy i szybkiej reakcji, bo oprawca ją pilnuje.

Polskie Prawo gwarantuje swoim obywatelom nietykalność. Reguluje to art.207, paragraf 1, Kodeksu Karnego, który wyraźnie mówi, że osoba stosująca przemoc w rodzinie podlega karze pozbawienia wolności.

Więcej informacji na: www.niedlaprzemocy.pl

Nasza Kancelaria Prawnicza Adwokatów i Radców Prawnych VIS- LEGIS przyłącza się do kampanii NIE DLA PRZEMOCY, którą prowadzi Kancelaria Prawnicza Lex Optimum Adwokaci i Radcowie Prawni. W związku z tym każda szkoła z Warszawy i Trójmiasta, która przyłączy się do akcji i zaprosi członków zespołu Lex Optimum na prelekcję o zapobieganiu przemocy, otrzyma od nas 3 vouchery na nasze porady prawne, o wartości do 1500zł.

 

prawo rodzinne

Prawo rodzinne- Porada prawna

 „Mężczyzna, który poprosił nas o poradę od kilkunastu lat jest związku małżeńskim. Wraz  z rodziną mieszka w domu należącym do małżonki i jej rodziców. Od początku małżeństwa cała pensja mężczyzny jest przeznaczana na utrzymanie zarówno rodziny, jak i nieruchomości. Od jakiegoś czasu w małżeństwie jednak się nie układa. Jakie prawa do domu ma mężczyzna, czy musi mieć umowę najmu czy też  ma prawo mieszkać w danej nieruchomości, jak również przechowywać w niej swoje rzeczy, bez jakiejkolwiek umowy? Żona i teściowie uważają, że mężczyzna nie ma takiego prawa, pomimo, iż nadal
pozostaje w związku małżeńskim oraz mieszka w tym miejscu i utrzymuje dom i rodzinę.”

Mężczyzna ten jak najbardziej ma prawo mieszkać w domu swojej żony i trzymać w nim
swoje rzeczy. Zgodnie z art. 28¹ zdanie 1. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu
małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego
mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.”. Oznacza to, iż żona
musi mężczyźnie udostępnić możliwość mieszkania w nieruchomości, do której
sama posiada jakikolwiek tytuł prawny (w tym wypadku żona jest
współwłaścicielką). Mężczyzna nie musi mieć osobnej umowy najmu czy
użyczenia. Jego prawo do zamieszkiwania w nieruchomości należącej do
żony trwa aż do momentu zakończenia małżeństwa (np. przez prawomocne
orzeczenie rozwodu).

Jeśli macie Państwo jakieś niejasności bądź wątpliwości prawne, pytajcie pisząc na adres porady@prawnicyvislegis.pl. Specjalizujemy się we wszystkich dziedzinach prawa, a nasi Adwokaci, Ekonomiści i Radcowie Prawni raz w tygodniu wybiorą jedno pytanie, na które udzielą na naszym blogu odpowiedzi.