Prawnik radzi- zajęcie komornicze

Jakiś czas temu otrzymałem list od komornika o zajęciu komorniczym. Kwota w chwili zajęcia konta bankowego wynosiła w
  zaokrągleniu3400 zł. Pracodawca od mojej pensji przelewał do komornika po np. 600 zł. Jednak stan mojego konta jest wciąż ujemny na kwotę zajęta. Stąd kieruje pytanie
czy saldo zajęcia powinno być aktualizowane co miesiąc czy może blokada
zostanie zdjęta dopiero gdy będzie wpłacona cała kwota zadłużenia?

Niestety zajęcie zostanie zwolnione dopiero po zakończeniu egzekucji w całości, nie jest ono bowiem aktualizowane co miesiąc. Jeśli jednak jest Pan w stanie porozumieć się z wierzycielem, to na jego wniosek  komornik może zwolnić zajęcie lub ograniczyć je do określonej, niższej kwoty. Proszę jednak pamiętać, że zależy to jednak tylko od dobrej woli wierzyciela.