prawnik radzi

Prawnik Radzi- Zasiedzenie w złej wierze

W 1985 r nabyliśmy nieruchomość bez aktu notarialnego. W 1993 starając się o kupno domu Sąd wydał wyrok o nabyciu go w złej wierze. Czy lata do zasiedzenia liczy się od daty nabycia czy od wyroku Sądu? Kiedy mogę się starać o zasiedzenie?

PRAWNIK ODPOWIADA:
Termin zasiedzenia w złej wierze wynosi 30 lat. Jeśli kupili Państwo nieruchomość bez zachowania wymaganej formy aktu notarialnego, to rzeczywiście przyjmuje się, że jest to nabycie nieruchomości w złej wierze. Rozumiem, że postępowanie, które toczyło się w 1993 roku, było to postępowanie z Państwa wniosku w sprawie o zasiedzenie nieruchomości. Jeżeli tak było oraz jeżeli właściciel nieruchomości nie podejmował przed sądem żadnych czynności zmierzających do odzyskania swojego prawa (np. powództwo o wydanie), to bieg zasiedzenia rozpoczął się w 1985 roku i upłynął w 2015, w związku z czym mogą Państwo złożyć ponowny wniosek o stwierdzenie zasiedzenia. Jeśli jednak właściciel podejmował jakiekolwiek czynności prawne przed sądem zmierzające do odzyskania swojego prawa, bieg terminu przedawnienia został przerwany i biegnie od nowa. W takiej sytuacji upływ terminu zasiedzenia nastąpi po 30 latach od momentu, w którym nastąpiło prawomocnego zakończenie postępowania w sprawie zainicjowanej przez właściciela nieruchomości.