W jaki sposób ustrzec się przed przemocą w rodzinie?

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie nie odwracaj głowy, tylko zareaguj.

Nie pozwól rodzicom bić dziecka, wyzywać go ani poniżać. Zwróć uwagę mężczyźnie lub kobiecie, że nie powinien/powinna oczerniać partnerki/partnera w towarzystwie. Przemoc w rodzinie przyjmuje różne formy, nie tylko fizyczną. Często osoby pokrzywdzone nie mają obrażeń zewnętrznych, za to rany wewnętrzne są bardzo głębokie.

Wiele osób doświadcza także przemocy psychicznej, która objawia się wyzwiskami, poniżaniem czy zastraszaniem, ekonomicznej, kiedy oprawca zabiera ofierze środki finansowe na utrzymanie, czy emocjonalnej, tak często stosowanej przez dorosłych w stosunku do dzieci, między innymi poprzez ograniczenia kontaktów z drugim rodzicem oraz obniżaniem jego poczucia wartości. Warto też zdawać sobie sprawę z tego, że gdy jedno z małżonków zmusza drugie do kontaktów seksualnych wbrew jego/ jej woli lub po wyraźnym jego/jej sprzeciwie jest to molestowaniem seksualnym, a nawet gwałtem, jeśli dojdzie w tym przypadku do stosunku.

Statystyki podają, że w zeszłym roku w Polsce ponad 90 tysięcy osób było ofiarami przemocy domowej. Większość z nich stanowiły kobiety i dzieci. Około 17 tysięcy z nich nie założyło „Niebieskiej Karty”, czyli nie powiadomiło organów pomocy o popełnieniu przestępstwa. „Niebieską Kartę” można założyć na Policji lub w Ośrodku Pomocy Społecznej. Dzięki niej istnieje możliwość monitorowania sytuacji w danej rodzinie i zapobiegania dalszym represjom wobec jej członków.

W jaki sposób pomóc osobom poddawanym przemocy domowej? Przede wszystkim reagować! Zgłaszać na policji, w ośrodkach pomocy społecznej, szkołach. Dzieciom warto zapewnić pomoc psychologa szkolnego, dorosłym członkom rodziny pomoc prawnika. Same ofiary mogą szukać bezpośredniej i natychmiastowej pomocy na policji lub za pomocą „Niebieskiej Linii”. Warto także pamiętać, że czarna kropka na wewnętrznej stronie dłoni, to oznaka, że dana osoba potrzebuje pomocy i szybkiej reakcji, bo oprawca ją pilnuje.

Polskie Prawo gwarantuje swoim obywatelom nietykalność. Reguluje to art.207, paragraf 1, Kodeksu Karnego, który wyraźnie mówi, że osoba stosująca przemoc w rodzinie podlega karze pozbawienia wolności.

Więcej informacji na: www.niedlaprzemocy.pl

Nasza Kancelaria Prawnicza Adwokatów i Radców Prawnych VIS- LEGIS przyłącza się do kampanii NIE DLA PRZEMOCY, którą prowadzi Kancelaria Prawnicza Lex Optimum Adwokaci i Radcowie Prawni. W związku z tym każda szkoła z Warszawy i Trójmiasta, która przyłączy się do akcji i zaprosi członków zespołu Lex Optimum na prelekcję o zapobieganiu przemocy, otrzyma od nas 3 vouchery na nasze porady prawne, o wartości do 1500zł.